పోస్టల్

జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీసు

జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీసు , వన్ టౌన్ , విజయవాడ


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 520001

పోస్టు ఆఫీసు(చిలకలపూడి )

పోస్టు ఆఫీసు(చిలకలపూడి ) , కలెక్టరేటు కంపౌండు , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521002

హెడ్ పోస్టు ఆఫీసు

హెడ్ పోస్టు ఆఫీసు , బైపాస్ రోడ్డు , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001