పాఠశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయం

కేంద్రీయ విద్యాలయం , బైపాస్ రోడ్ , గోపాలనగర్ , మచిలీపట్టణం -521001

ఇమెయిల్ : kvmachilipatnam[at]gmail[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

జార్జి కొరోనటిన్ ఎయిడెడ్

21వ వార్డు , మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

జెడ్ పి హై స్కూలు

జెడ్ పి హై స్కూలు , వన్నూరు కానూరు , చిలకలపూడి (పోస్టు ), మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

జెడ్ పి హై స్కూలు

జెడ్ పి హై స్కూలు , తాళ్ళపాలెం , చిలకలపూడి (పోస్టు ), మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521002

జెడ్ పి హై స్కూలు

జెడ్ పి హై స్కూలు , ముస్తఖాన్ పేట వార్డ్ నో: 30 మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

నోబుల్ హై స్కూల్

నోబుల్ హై స్కూల్ , ప్రభుత్వ వైద్యశాల పక్కన , మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

ప్రభుత్వ హై పాఠశాల(బాలికలు )

జెడ్ పి హై స్కూల్ (బాలికలు ) ,రామనాయుడుపేట , మచిలీపట్టణం -521001


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

సి ఎమ్ ఎస్ షర్కీ మెమోరియల్ హై పాఠశాల

08థ్ వార్డ్ మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

హైనీ హై స్కూల్ (ఎయిడెడ్ )

4థ్ వార్డ్ , మచిలీపట్టణం గ్రామం , మచిలీపట్టణం మండలం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001