చికిత్సాలయాలు

జిల్లా వైద్యాలయం

జిల్లా వైద్యాలయం , మచిలీపట్టణం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

డాక్టరు పిన్నమనేని సిద్దార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ మెడికల్ సైన్స్ & రీసెర్చ్ సెంటర్

డాక్టరు పిన్నమనేని సిద్దార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ మెడికల్ సైన్స్ & రీసెర్చ్ సెంటర్, చిన్న అవుటపల్లి ,గన్నవరం మండలం ,కృష్ణ జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521101

న్యూ గవర్నమెంట్ వైద్యాలయం

న్యూ గవర్నమెంట్ వైద్యాలయం , గుణదల , విజయవాడ


Pincode: 520008

పాత ప్రభుత్వ వైద్యాలయం

పాత ప్రభుత్వ వైద్యాలయం ,బెంజ్ సర్కిల్ , విజయవాడ


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 520004