కళాశాలలు

ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాల ( నేషనల్ కాలేజీ )

ఎ జె కళాశాల (నేషనల్ కళాశాల ), రాజాపేట , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

ఆంధ్రా లోయల డిగ్రీ కళాశాల

ఆంధ్రా లోయల కళాశాల ,వెటర్నరీ కాలనీ , విజయవాడ


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 520008

ఎస్ . ఆర్ . ఆర్ & సి . వీ . ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల

ఎస్ ఆర్ ఆర్ &సి వి ఆర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల , కార్ల్ మాక్స్ రొడ్డు , ఏలూరురొడ్డు , విజయవాడ


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 520003

ఏ ఎన్ ఆర్ కళాశాల

ఎ . ఎన్ . ఆర్ కళాశాల ,విజయవాడ -గుడివాడ రోడ్,భుషనాగుళ్ల , గుడివాడ - 521301


ఫోన్ : 08674242145
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521301

నోబుల్ కళాశాల

నోబుల్ కళాశాల , ప్రభుత్వ చికత్సలయలం పక్కన , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001

మారిస్ స్టెల్ల డిగ్రీ కళాశాల

మారిస్ స్టెల్ల డిగ్రీ కళాశాల ,ఆర్ టి సి కాలనీ , బెంజ్ సర్కిల్ , విజయవాడ


ఫోన్ : 08662479181
వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 520008

హిందూ కళాశాల

హిందు కళాశాల , బెచ్చుపేట , మచిలీపట్నం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రభుత్వం
Pincode: 521001