పత్రాలు

పత్రాలు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా డౌన్లోడ్/లింకు
జనన ధ్రువీకరణ పత్రము 01/10/2018 జనన ధృవీకరణ పత్రము సమీప మీసేవ కేంద్రము , మచిలీపట్నం డౌన్లోడ్ చేయుట(47 KB)
మరణ ధృవీకరణ పత్రము 01/10/2018 మరణ ధృవీకరణ పత్రము సమీప మీసేవ కేంద్రము , మచిలీపట్నం డౌన్లోడ్ చేయుట(48 KB)