జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ల వివరాలు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు ఇమెయిల్ Contact No వ్యవధి
కృష్ణా కలెక్టర్ శ్రీ ఎ.ఎండి. ఇంతియాజ్,ఐ.ఎ.ఎస్collector_krsn[at]ap[dot]gov[dot]in08672252668ప్రస్తుత డి.ఎం
లక్ష్మీకాంతం ఐ.ఎ.ఎస్ శ్రీ బి.లక్ష్మీకాంతం ,ఐ.ఎ.ఎస్21/04/2017 - 08/02/2019