ఎవరెవరు

జిల్లా యంత్రాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
కృష్ణా కలెక్టర్ శ్రీ ఎ.ఎండి. ఇంతియాజ్, I.A.Sజిల్లా కలెక్టర్collector_krsn[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ మెయిన్ బిల్డింగ్ , కలెక్టరేట్ , చిలకలపూడి -52100208672252668086722528821
జాయింట్ కలెక్టర్ కృష్ణా డాక్టర్ కె.మాధవీ లత , I.A.Sజాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్jc_krsn[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ మెయిన్ బిల్డింగ్ , కలెక్టరేట్ , చిలకలపూడి -52100208672252601086722526011